De Stichting Adverteerdersjury Nederland (SAN) heeft als doelstelling de kennis en ervaring van adverteerders in te zetten voor een structurele bijdrage aan het communicatie vak.

Adverteerders worden ieder jaar in de gelegenheid gesteld hun beste campagnes in te zenden, deze worden vervolgens beoordeeld door een juryteam van marketing- en communicatieprofessionals, wat uiteindelijk resulteert in de toekenning van de zeer begeerde SAN Accenten.

Hiervoor wordt een uniek naslagwerk voor de marketing- en communicatiebranche samengesteld. In dit Jaarboek staan alle ingezonden campagnes, in hun eigen categorie, die voor jurering in aanmerking genomen worden.

  

Het volledige productieproces van dit "zeer lijvige" boek wordt door ons al jaren gestuurd en in goede banen geleid.
Hiervoor is een webportal ontwikkeld waarin de gegevens en campagnebeelden van honderden inzendingen door ons worden samengebracht, gecontroleerd, gecorrigeerd en grafisch getoetst. Na de proeffase dragen wij uiteindelijk zorg voor het leveren van de drukklare bestanden aan de drukker.
 

Vooral grafische projecten waarbij men te maken heeft met input van een groot aantal partijen die over heel Nederland (of zelfs wereldwijd) verspreid zijn, zijn uitermate geschikt voor de workflow zoals wij die voor de SAN hebben ontwikkeld.   

2017 Kylian Prepress Service - Amsterdam